Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Val av protokolljusterare
38   Godkännande av föredragningslistan
39   Ordförandes meddelanden
40   Val av ersättare till gemensamma kyrkorådet
41 Inrättande av en HR-avdelning
42 Inrättande av en HR-direktörstjänst och indragande av samfällighetens HR-chefstjänsten
43 Svar på Minna Havunens motion gällande en ökad andel vegetariska rätter inom samfälligheten
44 Svar på Matleena Järviös motion gällande hindersfri tillgänglighet och åtkomst
45 Svar på Ville Jalovaaras motion gällande ökat bruk av solenergi inom samfälligheten
46 Beviljande av anslag för mission och internationell diakoni för år 2020
47   Ei julkisuuteen
48   Ei julkisuuteen
49 Ersättande av luftledningar med jordkabel på Elmo-området i Vanda
50 Byggande av bassäng för behandling av dagvatten på Elmo friluftsområde i Vanda
51   Ei julkisuuteen
52 Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 12.3.2020 § 19 (arrendering av tomten 91-30-206-5 på Lövö i Helsingfors)
53   Huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion - val av ersättare till direktionen för återstoden av 2020

Närvarande ledamöter
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto Borta: § 44-53
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi Borta: § 41-53
Susse Huhta
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä Meri Mononen-Matias
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen Borta: § 41-53
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela Borta: § 43-53
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin Borta: § 46-53
Otto Meri Sanna-Katri Rautava
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna Noora Juvonen
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula Marja Lindholm
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen Petri Seppä
Reetta Pauni Toomas Takala
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Tarja Kantola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret Matias Ekkerhaugen
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Pertti Hyvärinen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama Sini Suomalainen
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka Liisa Mustajärvi
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström