Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 39

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

39 §

Ordförandes meddelanden

 

Beslut

Till grund för behandlingen ligger valberedarnas förslag i ärende nr 5 och gemensamma kyrkorådets förslag i ärendena nr 6-18.

 

Elina Raike-Ojanen har den 9.9.2020 till registraturen lämnat ansökan om omedelbart avsked från uppgiften som valberedare.

 

Fullmäktige Reetta Pauni, som representerat Herttoniemen seurakunta har flyttat från området och därmed mist sin valbarhet. Istället för henne har Merja Lang kallats till återstoden av mandatperioden.

Fullmäktige Otto Meri, som representerat Tuomiokirkkoseurakunta har flyttat från området och därmed mist sin valbarhet. Istället för honom har Sanna Hämäläinen kallats till återstoden av mandatperioden.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder på distans via Teams till aftonskola den 17.9.2020 kl18. Aftonskolan behandlar följande tema: strategiprocessen, investeringsprogrammet och budgetanslagen.

 

Kyrkorådets viceordförande Riitta Asikanius redogjorde för valet av direktör för samfälligheten. De som är intresserade av uppgiften ska före 30.9.2020 anmäla sitt intresse till valberedningsgruppen. Den 26.11. behandlar GKR valet av samfällighetens direktör och det slutliga avgörandet fattas av fullmäktige den 10.12.2020.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format