Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 40

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

9/2019

 

40 §

Val av ersättare till gemensamma kyrkorådet

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer en ny ersättare till gemensamma kyrkorådet för kyrkorådets återstående mandatperiod.

Behandling

Elina Raike-Ojanen har den 9.9.2020 till registraturen lämnat ansökan om omedelbart avsked från uppgiften som valberedare.

 

Under behandlingen gjordes 2 inlägg.

 

Valberedarnas ordförande Timo Sahi redogjorde för proceduren vid val av ersättare och meddelade att valberedarna i överensstämmelse med prosteriets fullmäktiges förslag föreslår att socionom Elina Raike-Ojanen väljs till personlig ersättare för kyrkorådsmedlem Rakel Hiltunen till utgången av 2020.

 

Beslut

Gemensamma kyrkofullmäktige valde enhälligt Elina Raike-Ojanen till ersättare i gemensamma kyrkorådet till utgången av 2020.

 

Redogörelse

Reetta Pauni från Herttoniemen seurakunta har anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i gemensamma kyrkorådet per 1.7.2020 eftersom hon flyttat från församlingens område. En ny ersättare måste väljas i hennes ställe.

Enligt kyrkofullmäktiges arbetsordning ska prosteriets fullmäktigemedlemmar ge fullmäktiges valberedare ett förslag till ny ersättare.

Bilagor

1

Reetta Pauni eroanomus

2

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format