Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 43

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


13/2019

 

43 §

Svar på Minna Havunens motion gällande ökad andel vegetariska rätter inom samfälligheten

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

Behandling

Under behandlingen gjordes 2 inlägg.

Beslut

Anteckandes för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 25.2.2020, 65 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

                  Behandling

Efter diskussion kompletterade föredraganden det andra stycket i föredragningen: ”Enligt kartläggningen som HR-tjänsten gjort är köttets andel av den mat som serveras i församlingarnas hus ca 30 % av kött, vilket för närvarande kan betraktas som en god nivå”.

                  Beslut

                                    Enligt förslaget

Kyrkofullmäktige 12.3.2020, 14 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

                  Behandling

                                    Fem inlägg gjordes under diskussionen.

Under  diskussionen föreslog fullmäktige Havunen med stöd av Alanko att ärendet återförvisas.

De som stödde fortsatt behandling röstade Ja och de som stödde remitteringsförslaget röstade Nej. Ordförande meddelade att 30 fullmäktige röstat ja, 30 röstat nej, 2 röstat blankt och 29 fullmäktige var frånvarande. Då röstningsresultatet var oavgjort avgjorde ordförandes röst. Således remitterades ärendet.

                                    Fullmäktige Havunens remissförslag godkändes.

                  Beslut

                                    Ärendet återförvisades för beredning.

GKR 27.8.2020, 200 §

                  Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

                  Berslut

                                    Enligt förslaget

 

Redogörelse

Kyrkofullmäktige remitterade den 12.3.2020/14 § kyrkorådets svar på motionen för ny beredning. I diskussionen som föregick remitteringsbeslutet konstaterades att svaret beskriver andelen vegetariska alternativ i personalmatsalen men att man också vill ha en utredning av de vegetariska alternativens andel vid evenemang som arrangeras av församlingarna.

Strategier, mål och förbindelser som hänför sig till detta:

Samfälligheten följer i sin verksamhet och vid köp av tjänster kriterierna för kyrkans miljödiplom. I miljödiplomets handbok (2012) konstateras:

Produktion av vegetariska matvaror förbrukar mindre energi och naturtillgångar än köttproduktion. Köttproduktionen kräver upp till tio gånger mera energi än vegetarisk produktion. Med hänsyn till en hållbar utveckling är det motiverat att i synnerhet prioritera färska inhemska grönsaker. Utveckling av en mångsidig diet bestående av spannmåls- och grönsaksprodukter ger möjlighet att också erbjuda ett regelbundet vegetariskt alternativ. Även mellanmål och kaffeservering vid sammanträden kan göras mer hälsosam genom att man i stället för bullar och pastejer bjuder på frukt, bär eller smörgås. Kyrkans klimatprogram rekommenderar en kost där köttprodukter mera fungerar som krydda än som huvudsaklig råvara. I skriftskolan bör man respektera de ungas önskemål om alternativ kost (t.ex. vegetarianer och veganer) och erbjuda dem mat av god kvalitet. Också personer som äter blandad kost kan njuta av högklassisk vegetarisk mat.

Poäng ges enligt följande: Ett vegetariskt alternativ erbjuds alltid utan särskild begäran, 5 poäng. Mötesserveringen har ersatts med hälsosammare alternativ, 2 poäng.

Enligt kyrkans energi- och miljöstrategi ska klimatsmart föda prioriteras i kyrkans verksamhet. Matsvinnet ska minskas. Dessutom ska de som deltar i skriftskolan vara medvetna om sitt klimatansvar. Skriftskolorna arrangeras på ett klimatvänligt sätt (kriterier för grön skriftskola, https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko). I dessa kriterier konstateras att varannan rätt i mån av möjlighet ska vara vegetarisk. https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/vihreat-riparit.

 

Utredning av den vegetariska andelen i cateringservicens utbud

Utredningen visar att köttet utgör ca 30 % av den föda som serveras i Församlingarnas hus. Då cateringservicen konkurrensutsattes våren 2020 beaktades frågan om en vegetarisk tyngdpunkt, i enlighet med kriterierna för miljödiplomet. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ, också utan att någon explicit bett om det. 

Lägergårdarna har alltid två måltidsalternativ varav det ena är vegetariskt. Överlag kan man säga att 20 % av lägerdeltagarna väljer det vegetariska alternativet. Dessutom har s k gröna skriftskolor ordnats, vid vilka det vissa dagar endast erbjuds vegetarisk kost. Målsättningen är att öka antalet dagar då det endast erbjuds vegetariska rätter. Då cateringtjänsten konkurrensutsattes beaktades i fråga om lägergårdarna andelen vegetariska rätter, helt i överensstämmelse med kriterierna för kyrkans miljödiplom.

Maten som tillreds i Waste&Feast restaurangerna tillverkas till ca 70 % av överbliven mat och utgörs till 40 % av grönsaker, 30 % frukt, 20 % bröd och sammanlagt 10 % mjölk/kött/fisk. Restaurangerna serverar alltid något vegetariskt alternativ. Det vegetariska alternativet är ofta ekologiskt eftersom de ekologiska produkterna orsakar stort matsvinn. Emellanåt uppfylls också kriterierna för vegansk kost. Vissa dagar erbjuds endast vegetarisk kost. Dessa dagar kan inte fastslås i förväg, eftersom tillgången på råvaror inte kan förutses. Verksamhetskonceptet bygger på utnyttjande av matsvinn.

Andelen kötträtter som serveras i helsingforsförsamlingarna torde vara 10-20 %. I t ex Pitäjänmäen seurakunta är köttprocenten ca 20 %. Vid de gemensamma måltiderna serveras vanligtvis vegetarisk mat. I de kyrkomåltider som seniorerna själv planerar ingår oftare kött än i de kvällsmål som serveras varje vecka. Deltagarna i kvällsmålen är huvudsakligen barnfamiljer. I Haagan seurakunta har andelen kött sjunkit till ca 10 %. I Paavalin seurakunta serveras huvudsakligen köttfri kost. Vid enskilda tillfällen grillas korv, men andelen kötträtter är anspråkslös, högst 10 % av utbudet. Exempelvis kvällsbiten, som varje vecka serveras för 1 € är alltid vegansk.

Kyrkorådet och beredningen konstaterar att motionen är värd att understödas.

Föreslås att det i samfälligheten och församlingarna ska serveras vegetariskt betonad kost och att andelen köttprodukter endast torde utgöra 10-30 %. Dessutom föreslås att andelen nötkött som används vid tillred-ningen av kötträtterna ska reduceras och det alltid också ska finnas någon växtbaserad produkt som matdryck/till kaffet (t ex havre- eller sojabaserad ”mjölk”). Hur de uppställda målen uppnås ska årligen kontrolleras med ett frågeformulär.

Bilaga

10

Valtuustoaloite Minna Havunen ym. 12.9.2019 kasvisruoka

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format