Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 52

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


62/2019

 

52 §

Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 12.3.2020 § 19, (arrendering av tomten 91-30-206-5 på Lövö i Helsingfors) ,

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar domkapitlets beslut för kännedom. ,

 

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 11.6.2020, 171 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet antecknar domkapitlets beslut för kännedom och delger kyrkofullmäktige beslutet för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Helsingfors domkapitel har den 27.5.2020, § 19, fastställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut av den 12.3.2020, § 19, gällande arrenderingen av tomten 91-30-206-5 på Lövö i Helsingfors.  ,

 

Enligt KL 24:6 mom. 3 kan ändring inte sökas i beslutet. 

Bilagor

46

Pöytäkirjanote Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 27.05.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format