Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 klo 18:40 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  46 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  47 Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  48Anmälningsärenden
  49 Kyrkoherdebeslut
  50 Budget 2020 samt verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022/Matteus församling
  51 Gudstjänstkollekter 2.9-31.12.2019
  52 Kyrkvaktmästare till Matteuskyrkan
  53 Uthyrning av kyrkorummet för förrättningar
  54 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg Daniela Hildén
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström
 
 Övriga närvarande
 
  
Inge-May Sevonius
sekreterare