Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 47


47 §

Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende

 

Beslutsförslag

Till protokolljusterare utses Jan-Anders Salenius och Annica Söderström.

 

Det justerade protokollet från församlingsrådets möte 5.9.2019 är framlagt till påseende  19.9-3.10.2019 på pastorsexpeditionen, Åbohusvägen 3 00900 Helsingfors, under kansliets öppettid och på församlingens hemsida.

 

Beslut

Enligt förslaget.