Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 48137/2019

 

48 §

Anmälningsärenden

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

 

Behandling

 

Beslut

Församlingsrådets möten 8.10, 4.11 och 11.12.2019. Kyrkoherden informerade om projektet "Modigt tillsammans 2023". Förövrigt enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Övervaktmästare Ilmari Silvasti har sagt upp sig per 1.7.2019

Anställt Pia Valtanen som övervaktmästare 20% 1.8.2019-31.12.2019

Vaktmästarläget i församlingen i höst och i vår

·         Annina Gerlin-Ontronen praktikant 24 veckor fram till maj 2020

·         Axel Kaaro civiltjänstgörare från oktober 2019 till september 2020

·         Denis Kolisnykov gör introduktion till arbete 16h/vecka i tre månader. Start i september.

Statistik på Matteus församling per juli 2019

Höstens programblad

Höstens församlingsrådsmöten: 4.11 och 11.11. samt e-post möte vecka 39 (23-29.9.)

Eventuella övriga anmälningsärenden meddelas på mötet.

Bilagor

1

1 Allmän rapport 07.2019 Matteus statistik

2

2 Personalrapport 07.2019 Matteus statistik

3

Höstprogram 2019