Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 49


135/2019

 

49 §

Kyrkoherdebeslut

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Beslutsförteckningarna antecknas för kännedom.

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

För eventuellt underställande framläggs kyrkoherdens beslutsförteckning för tiden 1.6-28.8.2019 för kännedom. Bilagan utdelas på mötet.

Bilagor

4

Kyrkoherdebeslut 1.6.-28.8.2019