Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 46


 

46 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

Beslutsförslag

Församlingsrådet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut

Enligt förslaget.