Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 51


669/2018

 

51 §

Gudstjänstkollekter 2.9-31.12.2019

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Kollektlistan godkänns enligt ekonomiutskottets förslag

 

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Ekonomiutskottet har vid sitt möte 22.8.2019 gett förslag till kollekter  2.9-31.12. 2019 enligt bilagan.

 

Bilagor

11

Kollekter 2019