Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 52


139/2019

 

52 §

Kyrkvaktmästare till Matteuskyrkan

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Tjänsten utannonseras på församlingens officiella anslagstavla 9.9-16.9.2019. Ansökningar bör senast vara tillhanda på pastorsexpeditionen måndagen den 16.9 kl. 16:00.

tf. kyrkoherden bereder ärendet och beslut fattas per e-post möte ifall församlingsrådet kan omfatta detta tillvägagångssätt.

E-post mötet äger rum under v.39.

 

Behandling

 

Beslut

Ärendet bereds till församlingsrådsmötet 8.10. Förövrigt enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Efter att Anne Koivisto lämnade tjänsten som kyrkvaktmästare har tjänsten varit obesatt. För att ta hand om huset och sköta om gudstjänster behöver församlingen en kyrkvaktmästare som är bekant med de uppgifter vården av vår kyrka  kräver.

För tillfället är Tiina Saarto anställd som kyrkvaktmästare i arbetsförhållande fram till 15.10.2019.

Löneklassen för kyrkvaktmästare i Matteuskyrkan är 401.