Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 53


136/2019

 

53 §

Uthyrning av kyrkorummet för förrättningar

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Hyran för Matteuskyrkan vid jordfästningar av person som inte tillhör Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är på vardagar 330€ och under veckoslut 520€. Detta pris träder i kraft så fort protokollet justerats.

Behandling

 

Beslut

 

Enligt förslaget.

 

 

Redogörelse

I samband med att man har övergått till elektronisk bokning av kyrkor och präster för jordfästningar i Helsingfors har det uppstått ett behov att harmonisera hyrorna för kyrkor och kapell.

Medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får i fortsättning låna kyrkorum gratis.

Ärendet har diskuterats på kyrkoherdekonferens 3.9.2019 och man har enats om gemensam prissättning.

Vid jordfästning av personer som inte hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillämpar man en hyra på 330€ under vardagar och 520€ på veckoslut då man utnyttjar kyrkorummet i Matteuskyrkan.

Hyran för församlingssalen eller övriga utrymmen vid minnesstund fastställs i ett annat beslut.

Bilagor