Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020 klo 17:40 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
84   Mötets öppnande
85   Närvarande och mötets behörighet
86   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
87   Fastställande av föredragningslistan
88   Verksamhetsplan VEP 2021
89   Budget 2021
90   Lediganslående av diakonitjänst
91   Hyreskontrakt för tilläggsutrymmen på Drumsö
92   Kyrkodagar i Mariehamn 13-15.11.2020
93   Ledningsgruppens sammansättning
94   Beredningsutskott för höstterminen 2020
95   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
96   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff Simon Bergman
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen Leena Kainulainen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Linda Jordas
sekreterare