Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 94

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

224/2020

 

94 §

Beredningsutskott för höstterminen 2020

 

Beslutsförslag

 

(Kyrkoherden) Till beredningsutskottet utses kyrkoherden, vice ordförande Pia Öhman samt Lotta Keskinen och Sabina Lumivirta.

 

Beslut

Enligt förslag. Ifall Lotta Keskinen inte har möjlighet att delta går turen vidare enligt alfabetisk ordning.

 

 

Redogörelse

Församlingsrådets ärenden bereds av ett beredningsutskott som sammankommer ca två veckor innan rådets sammanträde. I beredningsutskottet ingår enligt tidigare beslut kyrkoherden, församlingsrådets viceordförande samt två medlemmar ur församlingsrådet i alfabetisk ordning. Under höstterminen 2019 innehades de två sistnämnda platserna av Martina Harms-Aalto och Björn Holm. I tur skulle nu vara Lotta Keskinen och Sabina Lumivirta.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format