Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 91

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

224/2020

 

91 §

Hyreskontrakt för tilläggsutrymmen på Drumsö

 

Beslutsförslag

 

(Kyrkoherden) Församlingsrådet besluter att

-       Godkänna hyreskontraktet för tilläggsutrymmen på Heikasvägen 7

-       Göra en framställan till gemensamma kyrkorådet att påta sig kostnaderna för utrymmena.

Behandling

 

Beslut

Församlingsrådet besluter att befullmäktiga kyrkoherden att skriva under hyreskontraktet för Heikasvägen 7 tilläggsutrymmen. En framställan att påta sig kostnaderna görs till gemensamma kyrkorådet.

 

Redogörelse

I samband med renoveringen av S:t Jacobs församlingsutrymmen och Lauttasaaren seurakuntas utrymmen på Drumsö har ersättande utrymmen anvisats församlingarna. De utrymmen som Johannes församlings eftisverksamhet har fått är enligt alla kriterier otillräckliga. Försök har gjorts att via GKR (13.8) få behövliga tilläggsutrymmen. Då detta inte rönte framgång har Stiftelsen Fanny Wrede sr, behandlat frågan och åtagit sig kostnaderna för dessa utrymmen. Stiftelsen har dock inte åtagit sig att vara part i själva hyreskontraktet utan uppmanat församlingen att underteckna det.

Det är dock ett faktum att denna lösning inte är korrekt eftersom ersättande utrymmen under renoveringen sorterar under fastighetsbyrån och renoveringsbudgeten. Församlingsrådet bör därför fatta beslut om att än en gång föra saken till GK för att få kostnaderna styrda dit de rimligtvis hör.

Bilagor

5

Beredning Fanny Wrede Heikasvägen

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format