Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

221/2020

 

90 §

Lediganslående av diakonitjänst

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet besluter att

-       Lediganslå en diakonitjänst att sökas senast den 30.9. kl. 16

-       Utse en intervjugrupp att bereda valet för församlingsrådet.

Beslut

Enligt förslag. Till intervjugruppen valdes kyrkoherden, Karin Salenius och Virva Nyback.

 

 

 

Redogörelse

En diakonitjänst i Johannes församling är obesatt sedan Karin Salenius fick tjänsten som ledande diakoniarbetare.

Församlingen har tre diakonitjänster samt en tidsbunden anställning fram till 31.12.2020 inom diakoni. Planerna är att inte förlänga den tidsbundna tjänsten.

Nu föreslås att den lediga tjänsten besätts ordinarie. Ett förslag till annonsen bifogas som bilaga.

Församlingsrådet bör därtill utse en intervjugrupp som kan bestå av kyrkoherden, ledande diakonissan samt en eller två representanter från församlingsrådet.

 

Bilagor

4

Annonsförslag Diakonissa-Diakon

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format