Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 89

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

215/2020

 

89 §

Budget 2021

 

Beslutsförslag

 

(Ekonomiutskottet) Församlingsrådet godkänner budgeten 2021

Beslut

Enligt förslag.

 

 

Redogörelse

Budgeten i församlingen görs upp inom de ramar som samfälligheten besluter om, samt omfattar därtill användning av de testamentsfonder som församlingen förfogar över samt förväntade bidrag från olika stiftelser.

Ramen

Budgetramen för Johannes församling 2021 är 2 127 935 €, (2020: 2 212 697 €).

Budgeten för 2021 överskrider ramen med 61 124 €

På sikt är budgetramens utveckling högst osäker. Många signaler tyder på fortsatt nedgång i ekonomin på  grund av coronaepidemin. Det är skäl att vara försiktig i användningen av pengar.

Hyror

De interna hyrorna utgör 754 351 € (2020: 743 936 €).

Personalkostnader

Personalkostnaderna 2021 est: 1 546 751 €, 2020 est: 1 544 554 €, 2019 förv: 1 649 550 €

Personalkostnaderna är kalkylerade så att den består av sex präster, fyra kantorer, tre diakonissor, två ungdomsledare, tre kansliarbetare, tre vaktmästare (samt Johanneskyrkans timanställda vaktmästare och inhoppare) samt elva barnledare inklusive tf ledande barnledaren.

 

Inkomster

Barnarbetet, främst eftisverksamheten budgeterar en inkomst på ca 200 000 € fördelat på stadens bidrag (staden köper eftisplatser för sina förstaklassister), deltagaravgifter och bidrag. Barnarbetet har traditionellt erhållit stora bidrag från bl.a. Brita-Maria Renlunds stiftelse.

Diakonin får årligen ett bidrag från S:t Tomasstiftelsen och Helmi Holmgrens stiftelse (43 000 €).

Församlingen närstående stiftelser (Fanny Wrede och Lugnet) stöder på olika sätt verksamheten (ca 60.000 €).

Från testamentsfonderna budgeteras en inkomst på 150.000 €

Bilagor

2

Budget 2021 enligt arbetsområden

3

Budget 2021 enligt kontoslag

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format