Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 92

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

224/2020

 

92 §

Kyrkodagar i Mariehamn 13-15.11.2020

 

Beslutsförslag

 

(Kyrkoherden) Församlingsrådet fattar beslut om församlingens deltagande i kyrkodagarna i Mariehamn.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att de medlemmar som vill åka understöds med deltagaravgiften.

 

Redogörelse

Den 13-15.11.2020 arrangeras kyrkodagar i Mariehamn. Pga. Corona pandemin är evenemanget naturligtvis osäkert, men tills vidare pågår förberedelserna med sikte på att kyrkodagarna kan hållas.

 

Arrangörerna skriver:

Välkommen till kyrkodagarna!
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till kyrkodagarna i Mariehamn på Åland den 13–15 november 2020. Temat för dagarna är Gästfri.
Som kyrka är vi kallade att visa gästfrihet mot varandra. Kyrkodagarnas program inbjuder till samtal, gemenskap, bön och andakt och vi hoppas på dagar med andligt djup, inspirerande föredrag och givande diskussioner i seminarier och workshops.

Vi hoppas att kyrkodagarna i Mariehamn får bli en källa till glädje, frimodighet och inspiration så att vi tillsammans kan bygga framtidens kyrka i Borgå stift.

 

Församlingsrådet bör fatta beslut om hur Johannes församling är representerad under dagarna. Förslagsvis kunde en delegation på två anställda och två medlemmar ur församlingsrådet delta som representanter för församlingen och därutöver kunde alla intresserade delta till ett av församlingen subventionerat pris.

Priset för dagarna är 105 € vilket inkluderar program, kaffe och mat från fredag 13.11 till söndag 15.11. Till det priset tillkommer kostnader för resa och logi sammanlagt ca 200 €.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format