Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 87

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

 

84 §

Mötets öppnande

 

Beslut

Mötet öppnades 17.41.

 

 

85 §

Närvarande och mötets behörighet

 

Beslut

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört med 13 av 15 närvarande.

 

 

86 §

Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende

 

Beslut

Kalle Sällström och Annette Särs utsågs till protokolljusterare. Ett meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter mötet.

 

 

87 §

Fastställande av föredragningslistan

 

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format