Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 88

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

215/2020

 

88 §

Verksamhetsplan VEP 2021

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet godkänner verksamhetsplanen VEP enligt förslaget i bilagan.

Beslut

Verksamhetsplanen godkändes. Församlingsrådet fattade beslut om att personalen bereder verkställigheten av verksamhetsplanen och rapporterar om detta till rådet.

 

Redogörelse

Verksamhetsplanen för församlingarna i Helsingfors kyrkliga samfällighet görs på en sida som har ett givet format. Planen skall vara inlämnad 11.9.

Tyngdpunkten i planen är tre konkreta mål för 2021. Som grund för målen är en liten beskrivning av verksamhetsmiljön som vi fungerar i. De mål som presenteras i förslaget representerar gudstjänstlivet, målgruppen unga och unga vuxna samt Corona situationen.

Att ha ett mål inom gudstjänstlivet beror på att det teologiskt är församlingens hjärta och viktigaste funktion. En församling blir en församling då den firar gudstjänst. Samtidigt är frågan om gudstjänst utmanande eftersom det råder väldigt olika uppfattningar om vad en gudstjänst är. Hur den skall utformas och vilken dess funktion är. Alla diskussioner om gudstjänsten under senare år pekar mot denna utmaning.

Unga och unga vuxna är med här för att den undersökning som gjordes i samband med ”Var är du?” ger anledning till det.

Coronapandemin ställer all verksamhet under lupp. Många invanda mönster är omöjliga och nya vägar öppnar sig. Detta kräver mycket uppmärksamhet inom de närmaste åren.

Bilagor

1

Verksamhetsplan 2021 VEP

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format