Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020 kl. 16:00
Seurakuntien talo, Engel-sali

Saknr.   Rubrik  
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Ilmoitusasioita
4   Yhteisen kirkkovaltuuston 8.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano
5   Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiä
6   Hallintojohtajan päätöksiä
7   Kiinteistöjohtajan päätöksiä
8   Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiä
9   Ei julkisuuteen
10   Yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran rekrytointi
11   Tuomiokapitulin päätös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajasta vuosiksi 2021-2022
12   Vaalilautakunnan varsinaisen jäsenen valinta
13   Työryhmän nimittäminen laatimaan esityksiä Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaksi sekä kiinteistöjä ja toimitiloja koskevaksi luopumissuunnitelmaksi
14   Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöneuvottelukunnan toiminta ja sen mahdollinen jatko
15   Vuoden 2021 tuloveroprosentti
16   Vuoden 2020 talousarvion muutos
17   Valtion myöntämä erityisavustus diakoniatyön tukemiseen (ns. koronatuki) ja sopimuksen allekirjoittaminen kirkon keskusrahaston kanssa
18   Avioliiton esteiden tutkinnan siirtäminen seurakunnista keskusrekisterin tehtäväksi
19   Yhteisen seurakuntatyön johtosäännön hyväksyminen ja lausunnon pyytäminen seurakuntaneuvostoilta
20   Seurakuntien talon tulevaisuus
21   Ei julkisuuteen
22   Ei julkisuuteen
23   Ei julkisuuteen
24   Kirkkohallituksen vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä 33§/2020 Maununnevan entisen kerhotalon kiinteistön myyminen os. Juoksuhaudantie 37