Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020/Saknr. 10

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

83/2020

 

10

Yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran rekrytointi

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) julistaa yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran haettavaksi 12.11.2020 mennessä, sekä

2) asettaa haastatteluryhmän yhteisen seurakuntatyön päällikön rekrytointiin, ja nimetä siihen kaksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä sekä yhteisen seurakuntatyön johtajan ja henkilöstöpäällikön

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.2.2020 valita vs kirkkoherra Mikko Mäkelän yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön tehtävään 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Samalla päätettiin, että tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Mikko Mäkelä päätti virkasuhteensa koeaikana.

Yhteisen seurakuntatyön molempien päälliköiden tehtävänkuvat laajennetaan aikaisemman päätöksen (YKN 12.12.2019 / § 369 / asia 485/2018) mukaan siten, että viranhaltijat toimivat yhteisen seurakuntatyön johtajan tukena ja hänen sijaisinaan yhteisen seurakuntatyön johtamisessa. Yhteisen seurakuntatyön johtamisjärjestelmässä toteutetaan dialoginen johtamismalli, jossa sekä diakoniapäällikkö Asta Turtiainen että Mikko Mäkelä ovat hyvin aktiivisesti osallistuneet yhteisen seurakuntatyön johtamiseen. Työnjako johtajan ja ns. apulaisjohtajien kesken on toiminut niin, että on sovittu kuka ensisijaisesti johtaa eri lähijohtajien johtotiimien kokouksia, ja toimii näiden lähiesimiehenä. Kunnes uusi päällikkö on valittu, toimii lähijohtaja, sairaalapappi Marko Mattila, vs. päällikkönä.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto tekee valinnan ja osallistuu rekrytointiin koskien päällikkötason virkoja. Haastatteluryhmään kuului edellisellä kerralla yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Lotta Keskinen ja Pertti Sundberg sekä vt. henkilöstöpäällikkö Heta Laurell ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Kelpoisuusvaatimukset kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön virkaan ovat:

·         kelpoisuus vakinaisen papin virkaan (pastoraalitutkinto),

·         riittävä seurakuntantyön tuntemus,

·         perehtyneisyyttä tehtäväalueen toimintakenttään ja

·         suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tämän lisäksi hakuilmoituksessa on aikaisemmin todettu, että eduksi katsotaan aiemmin osoitettu menestyminen johtotehtävissä ja työskentely onnistuneissa kehittämishankkeissa.

Tehtävää tullaan kuvaamaan hakuilmoituksessa siten, että tehtävänä on

·         vastata Yhteisen seurakuntatyön johtajan kanssa toiminnan johtamisesta, yleissuunnittelusta ja kehittämisestä,

·         edistää yhteistyötä Yhteisessä seurakuntatyössä, seurakuntien kanssa ja muiden toimijoiden kanssa sekä

·         toimia Yhteisen seurakuntatyön johtajan sijaisena ja osallistua hänen kanssaan hallinnollisten tehtävien hoitamiseen tehtävänkuvauksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

 

Suunnitelmien mukaan hakuaika päättyisi 12.11. klo.12 Haastattelut pidetään ke 25.11 klo. 16.30 alkaen.

Liitteet

10

Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö tehtävänkuvaus

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, puh. 050 3803 945, stefan.forsen@evl.fi

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format