Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020/Saknr. 17

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

514/2020

 

17

Valtion myöntämä erityisavustus diakoniatyön tukemiseen (ns. koronatuki) ja sopimuksen allekirjoittaminen kirkon keskusrahaston kanssa

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    ottaa vastaan kirkon keskusrahaston kautta myöntämän ns. korona-avustuksen, joka on Helsingin seurakuntayhtymän osalta 524 734 euroa, allekirjoittamalla liitteenä olevan sopimuksen kirkon keskusrahaston kanssa,

2)    jakaa avustuksen edelleen sopimuksen mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnille ja yhteiselle seurakuntatyölle liitteenä olevan laskelman mukaisesti ja

3)    valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kirkon keskusrahaston kanssa.

 

Selostus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kirkon keskusrahastolle 4.434.312 euroa valtionavustusta käytettäväksi seurakuntien diakoniatyön tukemiseen kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä. Avustuksen tarkoituksena on ylläpitää seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä. Kirkon keskusrahasto on jakanut erityisavustuksen seurakuntien alueella asuvan väestön mukaan ja tämän mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän osuus on 524.734 euroa.

Seurakuntayhtymälle jaettu avustus tulee sopimusehtojen mukaisesti jakaa edelleen seurakunnille. Avustus voidaan myös jakaa yhteiselle diakoniatyölle.

Määräraha esitetään jaettavaksi liitteenä olevan laskelman mukaan seuraavasti:

-        50.000 euroa kattamaan Helsinki-avun kautta maksettuja diakoniaan kohdistuvia menoja ja avustuksia, joille yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt erillisen kriisiavun (Ykn 18.3.2020, § 97),

-        10% avustuksen nettokokonaissummasta, 47.473 euroa ja osuus laskelman osoittamasta ”asuinpaikka tuntematon”, joka on 10.255 euroa, yhteisen seurakuntatyön diakonialle.

-        Loppuerä 417.005 euroa (79,5 %) jaetaan seurakunnille niiden alueella asuvien lukumäärän suhteessa.

Avustuksen voi käyttää ajalla 16.3 – 31.12.2020 koronapandemiasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Avustuksen käytöstä tulee raportoida kirkon keskusrahastolle 1.2.2021 mennessä. Kustannukset, jotka ovat hyväksyttäviä, on myös tarkoin määritelty. Avustuksesta mahdollisesti käyttämättä jäävä osuus on palautettava kirkon keskusrahastolle.

Avustuksen saannin edellytyksenä on sopimuksen allekirjoittaminen kirkon keskusrahaston kanssa 2.11.2020 mennessä. Avustuksen maksupäivä on 16.11.2020.

Tämän valtion myöntämän erityisavustuksen lisäksi seurakuntayhtymä saa kirkon keskusrahaston myöntämää korona-määrärahaa n. 260.000 euroa. Tämän avustuksen käytölle ei ole määritelty kohdetta ja se jää jakamatta verotulojen täydennykseksi.

Liitteet

22

Pöytäkirjanote_Kirkkohallitus_-_Virastokollegio_01.10.2020

23

Laskelma avustuksen jaosta

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, 09 2340 2300

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format