Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020/Saknr. 18

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

550/2020

 

18

Avioliiton esteiden tutkinnan siirtäminen seurakunnista keskusrekisterin tehtäväksi

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että avioliiton esteiden tutkinta siirretään 1.1.2021 alkaen seurakunnista keskusrekisterin tehtäväksi.

 

Selostus

Avioliittolain mukaan vihkimistä edeltää avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan, että kihlakumppanit voivat solmia keskenään avioliiton. Kihlakumppaneiden on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa siltä evankelisluterilaisen kirkon seurakunnalta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Esteet tutkitaan pääsääntöisesti käyttämällä Kirjuri-järjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista. Esteiden tutkinnan yhteydessä tutkitaan myös kirkollisen vihkimisen edellytykset. 

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan joulukuussa 2018, että vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Rekistereiden keskittämisessä on otettava huomioon palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Helsingin seurakuntayhtymässä avioliiton esteiden tutkinta tehdään seurakunnissa. Kirkkohallituksen linjaus edellyttää tehtävän siirtämistä vuoteen 2022 mennessä keskusrekisteriin. Helsingin seurakunnille tehtiin vuonna 2019, 885 esteidentutkintapyyntöä. Näistä 86% tuli verkkopalvelun kautta. 122 pyyntöä tehtiin joko postitse tai käymällä kirkkoherranvirastossa.

Hallintojohtaja on maaliskuussa 2020 asettanut seurakuntien ja keskusrekisterin työntekijöistä koostuvan projektiryhmän suunnittelemaan tehtävän siirtoa seurakunnista keskusrekisteriin vuoden 2021 alussa. Sähköisen asioinnin ohjausryhmä on hyväksynyt projektisuunnitelman 5.5.2020.  Kirkkoherrainkokous on käsitellyt ja hyväksynyt projektiryhmän esittämät keskeiset linjaukset kokouksessaan 12.5. ja käsitellyt päätösesityksen toiminnon siirtämisestä keskusrekisteriin kokouksessaan 6.10.2020.

Projekti liittyy kokonaiskirkon hankkeeseen kirkonkirjojenpidon keskittämisestä alueellisiin keskusrekistereihin. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhden työntekijän lisäystä keskusrekisteriin.

Liitteet

24

Esteiden tutkinta - Projektisuunnitelma

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, puh. 09 2340 2300,
juha.tuohimaki@evl.fi

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format