Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020/Saknr. 19

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

531/2020

 

19

Yhteisen seurakuntatyön johtosäännön hyväksyminen ja lausunnon pyytäminen seurakuntaneuvostoilta

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    osaltaan hyväksyä yhteisen seurakuntatyön johtosäännön, joka korvaa yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2008 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön johtosäännön;

2)    pyytää johtosäännöstä seurakuntaneuvostojen lausunnot 31.1.2021 mennessä.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on 12.12.2019 369 § päättänyt yhteisen seurakuntatyön uudesta organisaatiomallista ja johtamisjärjestelmästä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on tämän pohjalta työstänyt yhteiselle seurakuntatyölle uuden johtosääntöluonnoksen, jonka sääntötyöryhmä on hyväksynyt 4.9.2020.

Voimassa olevassa seurakuntayhtymän hallinnon johtosäännössä (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 6.10.2016) määrätään yhteisen seurakuntatyön johtamisesta seuraavaa:
9 § ... ”Kirkkoherrainkokouksen osallistumisesta yhteisen seurakuntatyön johtamiseen määrätään yhteisen seurakuntatyön johtosäännössä.”

Johtosääntöluonnoksen kohtaan 1.3 ”Organisaatio ja johtaminen” on jätetty näkyviin kolme valmistelussa esillä ollutta mallia (A-B-C), joilla kirkkoherrainkokouksen osallistuminen yhteisen seurakuntatyön johtamiseen voidaan järjestää. Sääntötyöryhmän näkemyksen mukaan vaihtoehto B olisi käytännössä toimivin vaihtoehto.  

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto yhteisten työmuotojen johtosäännöstä ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa.

 

Liitteet

25

Yhteisen seurakuntatyön johtosääntö 4.9.2020

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi, 09 2340 2500

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format