Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 22.10.2020/Saknr. 16

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

26/2020

 

16

Vuoden 2020 talousarvion muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Kuluarvioin vähennys 0,95 milj. euroa.

Investointiosa

Menoarvion vähennys 4,8 milj. euroa.

Rahoitusosa

Kassavarojen kasvu 5,8 milj. euroa

 

Selostus

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen aloitus siirtyi hieman talousarviossa suunniteltua myöhemmäksi. Tämän vuoksi peruskorjausmenoista investointitaloudesta käyttötalouteen siirtyvä osa on 0,2 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Muut siirron pienennykset aiheutuvat useasta hankkeesta ja tarkempi erittely niistä on liitteenä. Yhteensä käyttötalouteen siirto pienenee 0,95 milj. euroa.

Investointiosa

Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen 4,8 milj. euron menomäärärahan vähennys. Suurimmat vähennykset koskevat Lauttasaaren kirkkoa, Kampin kappelia ja Malmin seurakuntataloa. Lauttasaaren kirkon peruskorjaus alkoi vasta syksyllä 2020, Kampin kappelin hanke ei toteudu vuonna 2020 ja Malmin seurakuntatalon hanke siirtyy pääosin vuodelle 2021. Osa tytäryhtiöiden lainojen lyhennyksistä ei toteudu vuonna 2020, koska lainoja ei ole vielä nostettu. Tarkemmat perustelut muutoksiin on esitetty liitteessä.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on + 5,8 milj. euroa. Rahavarat vähenevät vuonna 2020 yhteensä - 24,6 milj. euroa.

 

Liitteet

16

Käyttötalousosa

17

Tuloslaskelmaosa

18

Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi

19

Perustelut investointimuutoksiin

20

Investointiosa

21

Rahoitusosa

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, 09 2340 2300

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format