Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
3   Anmälningsärenden
4   Kyrkoherdebeslut
5   Församlingens kommunikationsplan
6   Gemensamt Ansvar insamlingen 2020
7   Ekonomiska processer i Matteus församling
8   Val av beredningsutskott 2020
9   Begäran om utlåtande angående utrymmesbehov åren 2021-2022
10   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman Axel Kaaro
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström

Övriga närvarande
Stefanie Lindroos
 
Nina Österholm § 1-5
 
Stefanie Lindroos
sekreterare