Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 5

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

270/2020

 

5 §

Församlingens kommunikationsplan

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet godkänner kommunikationsplanen

Behandling

 

Beslut

Kommunikationsplanen godkänns och uppdateras vid behov senare.

 

 

 

Redogörelse

Det är viktigt att ha klara riktlinjer för kommunikationen i församlingen. Sedan våren 2019 har Stefanie Lindroos och Nina Österholm arbetat med en kommunikationsplan. Arbetet har skett mer intensivt under hösten 2019 med några deltagare från församlingsrådet.

 

Efter att församlingsrådet godkänt planen så tas den i bruk som ett styrdokument för kommunikationen i Matteus församling.

 

Bilagor

1

MatteusKommunikationsplan2020_ukast1

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format