Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 6

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

282/2020

 

6 §

Gemensamt Ansvar insamlingen 2020

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet utser Carita Riitakorpi till insamlingschef och Mari  Johnson till kassör.

Vid följande församlingsrådsmöte presenteras en plan för kampanjen 2020

 

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Gemensamt Ansvar 2020 lyfter fram föräldraskapets utmaningar samt det behov av en trygg vuxen som man kan prata om vad som helst med som barn och unga så tydligt signalerar.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, två riksomfattande organisationer specialiserade på att stödja barn, unga och familjer. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern.

20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna. Tyngdpunkten ligger på att i linje med temat utnyttja de insamlade medlen för att stödja föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

60 % av insamlingsintäkterna används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Ett av projektets mål är att etablera samarbete av nätverkstyp på olika håll i Finland och på orter av olika storlekar. Samarbetet ska involvera församlingen, kommunen och organisationer. Aktörer inom ungdomsarbete, fostran och barnskydd har på bred front inbjudits att delta i nätverkssamarbetet.

Insamlingen, som startar 2.2.2020, inleder Gemensamt Ansvars 70-årsjubileumsår.

Församlingen skall utse en insamlingschef och en kassör.

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format