Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 7

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

280/2020

 

7 §

Ekonomiska processer i Matteus församling

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet godkänner den bifogade processplanen med datum för år 2020 som bas för budgeteringen i Matteus församling.

 

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

 

Församlingsrådet gav i uppgift till Ekonomiutskottet att utarbeta en processbeskrivning om hur budgeteringen och verksamhetsplaneringen sker i församlingen.

Ekonomiutskottet har samlats två gånger och utarbetat den bifogade processen.

Grundtanken är att de olika verksamhetsområdena får en summa pengar att förverkliga verksamheten med. Församlingsrådet gör fördelning enligt de strategiska målsättningarna som finns i församlingen.

Den föreslagna processen med datum baserar sig på det beslut som gjordes av församlingsrådet i december 2019.

 

Bilagor

2

Budgeteringsprocessen i Matteus församling 2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format