Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 8

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

270/2020

 

8 §

Val av beredningsutskott 2020

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

 

Behandling

 

Beslut

Till beredningsutskottet väljs Gun Erikson-Blomfelt.

 

 

 

Redogörelse

Församlingsrådet utser bland sina medlemmar en person som ingår i beredningsutskottet år 2020. Beredningsutskottet består av församlingsrådets ordförande, viceordförande och en medlem av församlingsrådet. Församlingsrådets sekreterare fungerar som beredningsutskottets sekreterare.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format