Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 3

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

271/2020

 

3 §

Anmälningsärenden

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Ärendena antecknas för kännedom

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

·         Julen 2019 i Matteus

·         Information om  valet av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet, som hålls 11.2.”

·         FR flyttas till 11.2.2020 kl. 17:00

·         Ansökningarna om tilläggsfinansiering för dels konfirmandundervisningen, dels för vaktmästeriet.

·         Uppföljning av renoveringen

 Vårens aktiviteter

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format