Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 13.01.2020/Paragraf 9

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

284/2020

 

9 §

Begäran om utlåtande angående utrymmesbehov åren 2021-2022

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet meddelar samfälligheten om utrymmesbehoven för år 2021 -2022

Behandling

 

Beslut

Beslutet tas i enlighet med förslaget, med tillägg att kostnadsfördelningarna över utrymmena bör diskuteras.

 

 

 

Redogörelse

Under hösten 2019 har Matteus församling flytta till 1 våningen i

Matteuskyrkan.

Församlingen disponera över 723 kvm i Matteuskyrkan.

Under år 2020 kommer församlingen att avstå från klubblokalen i Nordsjö

För kyrksalen uppbärs ingen intern hyra.

Utrymmesbehoven i Matteuskyrkan år 2021 är samma som år 2020.

 

Bilagor

3

Matteus församling utrymmen

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format