Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020 klo 17:45 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
97   Mötets öppnande
98   Närvarande och mötets behörighet
99   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
100   Fastställande av föredragningslistan
101   Anmälningsärenden 7/2020
102   Verksamhetsplan 2021 - remissdebatt
103   Förman för medarbetare inom fostran
104   Anhållan om tjänstledigt
105   Övriga ärenden
106   Kyrkoherdens beslutsförteckning 7/2020
107   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
108   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen Simon Bergman
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback Leena Kainulainen
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Linda Jordas, borta §104
Christian Kock
Sekreterare
Controller