Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020/Paragraf 103

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

219/2020

 

103 §

Förman för medarbetare inom fostran

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet beslutar att församlingspastor Johan Terho blir formell förman för ungdomsarbetsledarna Nicolina Grönroos och Christer Romberg, kantor Eva Henricson, församlingspastor Maria Repo-Rostedt, diakoniarbetare Nenne Lappalainen.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att församlingspastor Johan Terho blir formellt förman för Johan Terho ungdomsarbetsledarna Nicolina Grönroos och Christer Romberg, församlingspastor Maria Repo-Rostedt, samt diakonissorna Karin Salenius och Gunvor Frände och diakoniarbetare Nenne Lappalainen.

 

 

 

Redogörelse

Vid sitt möte 7.9 beslöt församlingsrådet att församlingspastor Johan Terho blir ledare för det inofficiella ”Team Fostran” vars uppgift är att koordinera församlingens olika verksamheter inom sektorn fostran, såsom barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmandarbete och arbete bland unga vuxna. Det har framkommit att det vore ändamålsenligt att ledaren för teamet också formellt är förman för medlemmarna, eftersom detta möjliggör att föra utvecklingssamtal som påverkar lönesättningen, det så kallade prestationstillägget.

I praktiken innebär det att Terho skulle bli förman för ungdomsarbetsledarna Nicolina Grönroos och Christer Romberg, kantor Eva Henricson, församlingspastor Maria Repo-Rostedt, diakoniarbetare Nenne Lappalainen.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format