Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020/Paragraf 102

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

215/2020

 

102 §

Verksamhetsplan 2021 - remissdebatt

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet för en remissdebatt om verksamhetsplanerna

Beslut

Enligt förslag.

 

 

 

Redogörelse

De olika verksamhetsområdena inom församlingen har under våren gjort förslag till verksamhetsplan 2021 på en gemensam given mall. Församlingsrådet ska godkänna planerna senast i november. Som bilaga finns nu en sammanställning av de förslag som lämnats in.

Församlingsrådet har nu möjlighet att föra en remissdebatt kring förslagen och ge feedback till personalen innan planerna laggs fram för beslut.

Bilagor

2

Verksamhets- och ekonomiplan 2021 sammanställning

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format