Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020/Paragraf 101

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

223/2020

 

101 §

Anmälningsärenden 7/2020

 

Beslutsförslag

 

Församlingsrådet antecknar ärendena för kännedom

Beslut

Enligt förslag.

 

 

 

Redogörelse

-       Modigt tillsammans-processen

o   GKR har sänt ”Modigt tillsammans lägesbilden” för utlåtande till församlingsråden. Utlåtande skall vara inlämnat inom november.

-       Aktuellt i GKR

-       Budgetuppföljning

o   Presenteras av controllern vid sammanträdet

Bilagor

1

Modigt tillsammans lägesbild

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format