Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020/Paragraf 98

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

 

97 §

Mötets öppnande

 

Beslut

Mötet öppnas kl. 17.43.

 

 

98 §

Närvarande och mötets behörighet

 

Beslut

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört med 10 av 15 närvarande.

 

 

99 §

Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende

 

Beslut

Pia Öhman och Markus Andersén utsågs till protokolljusterare. Ett meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter mötet

 

 

100 §

Fastställande av föredragningslistan

 

Beslut

Föredragningslistan godkändes med ett tillägg §105 Övriga ärenden.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format