Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 28.09.2020/Paragraf 105

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

544/2020

 

105 §

Övriga ärenden

 

Beslutsförslag

 

Ärendena remitteras för beredning

Beslut

Enligt förslag.

 

 

 

Redogörelse

a)    Martina Harms-Alto efterfrågade information om proceduren för att lämna in motioner till församlingsrådet. Kyrkoherden ger information i ärendet vid följande sammanträde.

b)    Kalle Sällström efterfrågade en redogörelse över hur Johannes församling kunde tillmötesgå samkönade par som vill ha kyrklig vigsel, samt hur detta på ett positivt sätt kunde ges offentlighet.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format