Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 27.04.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
30   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
31   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
32   Anmälningsärenden
33   Kyrkoherdebeslut
34   Kaplanstjänsten i Matteus församling
35   Budgeten 2021
36   Matteus församlings verksamhetsutrymmen
37   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola Matias Gädda
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström

Övriga närvarande
Inge-May Sevonius
sekreterare