Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 27.04.2020/Paragraf 34

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

272/2020

 

34 §

Kaplanstjänsten i Matteus församling

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet beslutar att inte ledigförklara kaplanstjänsten på grund av ekonomiska orsaker.

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

I Matteus församling finns det en kaplanstjänst som är vakant.

 

Enligt KO 6:14 bör tjänsterna lediganslås.

 

14 § (8.11.2013/415 år 2014) 

När en kyrkoherdetjänst eller en kaplanstjänst har blivit ledig ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar genom att publicera annonsen på lämpligt sätt.

Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att kyrkoherde- eller kaplanstjänsten inte ledigförklaras om

1) ett projekt som gäller anslutning av församlingen till en annan församling har inletts,

2) domkapitlet anser att en omorganisering av församlingen kan leda till att tjänsten blir överflödig,

3) det i övrigt finns en särskild orsak för detta.

 

I det ekonomiska läget som Matteus församling är idag finns det inte ekonomiska resurser för att anställa en kaplan.

En kaplanstjänst är knuten till församlingen varför det kan vara bra att bevara tjänsten. Tjänsten kan tas i bruk ifall församlingen i framtiden vill knyta någon präst direkt till Matteus församling och om det finns ekonomiska förutsättningar för det

Bevarandet av kaplanstjänsten kan också motiveras med att den är mer attraktiv vid en rekrytering i framtiden.

Eftersom den kaplanstjänsten förbli vakant medför det en årligt återkommande ansökan till domkapitlet om att inte besätta tjänsten.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format