Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 27.04.2020/Paragraf 33

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

269/2020

 

33 §

Kyrkoherdebeslut

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Kyrkoherdebesluten antecknas för kännedom

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

För eventuellt underställande framläggs kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom.

Bilagor

1

Kyrkoherdebeslut 6.3-21.4.2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format