Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 27.04.2020/Paragraf 36

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

284/2020

 

36 §

Matteus församlings verksamhetsutrymmen

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet utser två medlemmar till en arbetsgrupp som funderar på hur utrymmen i  2. våningen kunde användas ifall Snellu kunde tänka sig att byta.

Behandling

 

Beslut

En arbetsgrupp bestående av församlingsrådsmedlemmarna Annica Söderström och Niclas Lemström samt diakonissan Carita Riitakorpi och församlingspastor Patricia Högnabba, utsågs att utreda hur utrymmen i  2. våningen kunde användas ifall Snellu kunde tänka sig att byta.

 

 

 

Redogörelse

Matteuskyrkan skall bli Varustamo-Livsrum, det vill säga ett lågtröskel diakonicentrum som har öppet under stora delar av dagen. Tanken är att man utan tidsbeställning skall kunna komma in och få service såväl för sig själv som för sin själ.

Redan nu verkar olika aktörer i kyrkan som skall ingå i detta koncept. Dessa aktörer är Waste & Feast cafeverksamheten, familjerådgivningen, diakonin från Vartiokylän seurakunta, RARI ekonomisk rådgivning.

Den del som ännu inte har flytta in i huset är Snellu som är samfällighetens specialungdomsarbete. Också den uppsökande ungdomsverksamheten Bootsi skall flytta in i Matteuskyrkan.

De flesta andra aktörer sorterar under samfällighetens gemensamma arbeten.

I samband med en workshop kring Varustamo-Livsrum i mars ställdes det en hel del frågor hur Matteus sitter in i konceptet samtidigt som det ur vårt håll ställdes frågan hur vi kan garantera säkerhet för alla våra barn och unga som rör sig i huset. Att verka i nedervåningen har medfört mer utmaning än vi trodde då folk knackar på fönstren och kommer in i huset berusade eller påverkade av narkotika.

Under workshopen uppkom det en tanke om det skulle vara klokast om Matteus församling med den ryska och engelskspråkiga verksamheten skulle placeras i en del av övervåningen av Matteuskyrkan och på det sättet frigöra hela nedre planet med undantag av kyrkan för Varustamo-Livsrum verksamheten.

Snellu har inte flyttat in ännu varför ett byte skulle vara rätt smärtfritt.

Tf kyrkoherden skall kontakta Snellu för att höra sig för om ett dylikt byte skulle vara tänkbart överhuvudtaget. Ifall det finns förhandlingsmån skulle en arbetsgrupp tillsättas för att fundera på vilka utrymmesbehov Matteus har i framtiden.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format