Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 59

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  YKV 27.1.2005 § 22

540/2020

 

59 §

Avslutande av räntestödet till Gaius-säätiö

 

Beslutförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att utbetalningen av räntestöd till Gaius-säätiö upphör den 31.12.2020.

Beslut

Beslutförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 228 §

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar att utbetalningen av räntestöd till Gaius-säätiö upphör den 31.12.2020.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Gaius-säätiö sr är en non profit stiftelse som upprätthåller servicehus i Helsingfors. Stiftelsen grundades 1988 av samfällighetens tre ålderdomshem. Samtidigt omvandlades de tre ålderdomshemmens till servicehus. Helsingfors samfällighet har varit representerad i stiftelsens delegation och styrelse.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt den 27.1.2005/22 § att årligen betala räntestöd till Gaius-säätiö för de lån stiftelsen upptagit i samband med renoveringen och utbyggnaden av ålderdomshemmet i Botbygård. Enligt beslutet skulle räntestöd på sin höjd utbetalas till den 30.10.2031.

Med Gaius-säätiö har överenskommits att utbetalningen av räntestöd upphör den 31.12.2020.

 

Bilaga

4

YKV 27.1.2005 § 22

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format