Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.12.2019 klo 17:15 / Justerad

 Paragraf   Rubrik  
 
  99 Mötets laglighet och beslutförhet
  100 Val av protokolljusterare
  101 Godkännande av föredragningslistan
  102 Ordförandens meddelanden
  103Den andra ändringen av budgeten för 2019
  104Godkännande av samfällighetens budget för 2020 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för perioden 2020-2022
  105 Ei julkisuuteen
  106 Ei julkisuuteen
  107Grundande av naturskyddsområden vid Brudhällen och Lakören
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Ville Jalovaara
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Tuula Paasivirta
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen Henrik Stenbäck
Satu Ketonen
Mio Kivelä Meri Mononen-Matias
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela Marja Marchesani
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi Ilkka Malka
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Otto Meri
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson Matias Ekkerhaugen
Marjo Mäenpää Juhani Nyyssönen
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni Merja Lang
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Tarja Kantola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret, vice ordförande
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Sonja Raitamäki
Timo Raittinen Anja Hinkkanen
Salla Ranta
Laura Rissanen Pertti Hyvärinen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä Saimi Kautonen
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen Borta: § 99-103
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg Borta: § 99-103
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström Sabina Lumivirta
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka Liisa Mustajärvi
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta Sini Suomalainen
Sinikka Vepsä Borta: § 99-103
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström