Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.12.2019 Paragraf 10331/2019

 

103 §

Den andra ändringen av budgeten för 2019

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner på basis av redogörelsen den andra ändringen av budgeten för 2019.

Beslut

Beslutförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 28.11.2019, 342

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige på basis av redogörelsen godkänner den andra ändringen av budgeten för 2019.

                  Beslut

 

Redogörelse

En andra ändring av budgeten för 2019 föreslås.

Driftsbudgeten

Inga ändringar i driftsbudgeten.

Resultaträkningen

Inga ändringar föreslås i resultaträkningen.

Skatteredovisningarna i fråga om kyrkoskatten för 2019 har förändrats på så sätt att utbetalningen flexibelt sker månatligen och inte i slutet av året så som tidigare varit fallet. Därför har skatteåterbäringarna och restskatterna i år betalts tidigare än förut, dvs i augusti och september. På grund av det förändrade skatteförfaringssättet finns stora avvikelser i skatteredovisningarna i jämförelse med fjolåret och det är särskilt svårt att bedöma redovisningarna för årets sista månader. I detta skede räknar man ändå med att kyrkoskatteintäkterna förverkligas i enlighet med budgeten för 2019.

Investeringarna

Ett tillägg i investeringsbudgeten om 1,2 mn € föreslås på basis av bilagan. Motiveringarna presenteras i en separat bilaga. Investeringskostnaderna före den andra ändringen uppgår till 19,5 mn € och efter ändringen till 20,7 mn €. Budgetens bindande nivå i fråga om investeringarna är projektets kostnadsställe. Intäkterna från fastighetsförsäljningar (bestående aktiva) blir i år 42.000 €, vilket är ca 3 mn under budgetnivån.

Finansieringsdelen

Förändringarnas inverkan på de budgeterade kassamedlen är sammanlagt -8,8 mn €. Minskningen består för det första av det höjda investeringsanslaget , 1,2 mn €. Intäkterna från fastighetsförsäljningen (bestående aktiva) uteblir så gott som helt detta år och detta inverkar på det budgeterade kassaflödet med - 3 mn €. Dessutom beror minskningen av kassamedlen på dotterbolagslån om 4,6 mn € (grundrenovering av fastigheterna Suoniogatan 7 och Haga Prästgårdsväg 2), lånen hade inte beaktats i budgeten. Lånen är kortfristiga och återbetalas under 2020 och minskar kassamedlen temporärt. Enligt villkoren i skuldebreven ska lånen återbetalas under 2020 på så sätt att dotterbolagen lyfter banklån efter att grundrenoveringsprojekten slutförts..

Bilagor

1

Rahoitusosa

2

Investointimuutos 2 2019

3

Investointimuutosten perustelut

4

Kiinteistöjen myyntitulot