Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.12.2019 Paragraf 10769/2019

 

107 §

Grundande av naturskyddsområden vid Brudhällen och Lak-ören

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige föreslår att närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland grundar naturskyddsområden runt Brudhällen och Lakören, förutsatt att Vanda samfällighet och Helsingfors stad fattar motsvarande beslut. 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 28.11.2019, 349 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige för närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland föreslår att naturskyddsområden grundas runt Brudhällen och Lakören, förutsatt att Vanda samfällighet och Helsingfors stad fattar motsvarande beslut.

                  Beslut

 

Redogörelse

Brudhällen ligger i Helsingfors mellan Fölisön och Lövö på ca 400 meters avstånd från Fölisön. Det planerade naturskyddsområdet vid Brudhällen ägs till en del av Helsingfors stad medan Helsingfors och Vanda samfälligheter samäger en del av Brudhällen och det omgivande vattenområdet som sträcker sig 25 meter ut från stranden.

Lakören ligger i Bredviken, på gränsen mellan Helsingfors och Esbo. En del av skäret hör till Esbo och merparten av den del som hör till Helsingfors ägs av Helsingfors stad. Den del som hör till Esbo är naturskyddsområde och ingår i Natura 2000 –området ”Bredvikens fågelområden”. Det planerade naturskyddsområdet ägs av Helsingfors stads, samt Helsingfors och Vanda samfälligheters samägda andel av Lakören jämte vattenområdet som sträcker sig 25 meter ut från stranden.

 

Helsingfors och Vanda samfällighet äger en ca 80 m2 stor andel av Brudhällen och ca 3,5 m2 av Lakören. Samfälligheternas andel är fördelad enligt mantal så att Vanda samfällighet äger 64,11 % medan Helsingfors samfällighets andel är 35,89 %. Detta på mantal baserade ägoförhållande har använts för den samägda marken och vattenområdena då marken efter kriget överfördes från Helsinge socken till Helsingfors stad.

Dessa områden ingår i en större helhet som är ett värdefullt fågelområde. Skären uppfyller kraven som ställs på ett naturskyddsområde.

Syftet med naturskyddsområdena är att bevara ett mångsidigt bestånd av häckande fåglar. För att trygga fåglarnas möjlighet att häcka i fred på de två skären är det viktigt att marken som samägs av Helsingfors och Vanda samfälligheter samt de därtill direkt hörande vattenområdena fredas..

Inrättandet av dessa skyddsområden ändrar inte på ägoförhållandena. Samfälligheterna har inte någon annan användning för dessa områden och inrättandet av skyddsområdena står i samklang med övrig verksamhet som sker inom ramen för kyrkans miljödiplom.  

 

Bilagor

15

Morsianluodon kartta

16

Madeluodon kartta

17

Lainhuutotodistus_srk-yhtymät