Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.12.2019 Paragraf 102


102 §

Ordförandens meddelanden

 

Beslut

Till grund för behandlingen ligger kyrkorådets förslag i ärendena 5-9.

 

Fullmäktige Sonja Raitamäki som representerat Töölön seurakunta har flyttat från området och därmed mist sin valbarhet. Istället för henne har Saara Heinänen kallats till återstoden av mandatperioden.

Höstens mötesarvoden utbetalas 23.12.2019. Mötesarvoden för december utbetalas i samband med vårens arvoden.


Kyrkostyrelsen har förlänat Lauri Kopponen Pro ecclecia –medaljen. Förtjänsttecknet kan ges till personer som särskilt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete.


Samfällighetens direktör Rintamäki, informerade om följande:

Fullmäktigemedlemmarna har fått passerkort med foto. Kortet ger tillgång till utrymmena i Församlingarnas hus.


Projektet Modigt tillsammans framskrider planmässigt. För närvarande arbetar man med att skapa en lägesbild av de frågor som är centrala i verksamhetsmiljön. Fullmäktigemedlemmarna har fått ett brev om detta och kan före trettondag via en länk ge sin respons. Bakgrundsmaterial finns på de förtroendevaldas webbtjänst. På våren koncentrerar vi oss på att utgående från lägesbilden skapa en målbild. Detta innebär att vi fattar strategiska beslut om hur vi ska säkerställa kyrkans närvaro och arbete i Helsingfors.

 

Fullmäktige samlas till aftonskola den 23.1.2020.

 

Den 18.4.2020 hålls en strategidag. Närmare info sänds senare.

 

I år får fullmäktigemedlemmarna en annorlunda, ekologisk julklapp  i form av trädplantor som via Kyrkans Utlandshjälp planteras i utvecklingsländerna för att hjälpa dem som lever i extrem fattigdom.