Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Föredragningslista 11.02.2019 klo 17:30
Högbergsgatan 10, mötesrum H

 Saknr.   Rubrik   Föredragningslista i PDF-format  
 
  1 Mötets öppnande
  2 Närvarande och mötets behörighet
  3 Fastställande av föredragningslistan
  4 Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  5 Tillsättande av ekonomiutskott
  6 Verksamhetsberättelse 2018 (VEP)
  7 Utlåtande om församlingens behov av utrymmen 2020-2022
  8 Barnombudsman för Johannes församling 2019-2022
  9 Församlingsresa till Viborg
  10 Anmälningsärenden 2/2019
  11 Kyrkoherdens beslutsförteckning 2/2019
  12 Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
  13 Mötets avslutande